Aktualności

Lokalny program aktywizujący społeczność do reagowania na zjawiska niepożądane – pogadanki w szkołach

Od 11 do 15  grudnia br w szkołach na terenie Gminy Sanok oraz Tyrawa Wołoska  przeprowadzony był cykl spotkań z uczniami dotyczący zagrożeń i przeciwdziałania przestępczości w ramach projektu „Przestępczość? Nie dziękuję” współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Spotkania przeprowadzili: Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sanoku , przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku oraz przedstawiciel Służby Więziennej. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo wzięło w nich udział około 1000 uczniów.Uczniowie  słuchali prelekcji z dużą  uwagą oraz zadawali bardzo trafne  pytania. 

 W trakcie rozmów przedstawione były tematy  szeroko rozumianego bezpieczeństwa tj. w ruchu drogowym, Internecie,  jak również odpowiedzialności prawnej małoletnich. Prowadzenie spotkań z dziećmi i młodzieżą ma znaczący wpływ na przeciwdziałanie przestępczości i  poprawę bezpieczeństwa nie tylko na drodze ale również w innych aspektach życia. Uczniowie dowiedzieli się jak nie paść ofiarą heju i troltingu oraz jak ustrzec się przed innymi podstępnymi zagrożeniami .