Aktualności

Podsumowanie projektu „Przestępczość? Nie dziękuję!”

Dnia 28 grudnia 2017r., w Sali Bankietowej „Dziedzic”, odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Przestępczość? Nie dziękuję!


W konferencji wzięli udział m.in. Piotr Uruski Poseł na Sejm RP, Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, Lesław Siedlecki Kanclerz PWSZ w Sanoku, młodszy inspektor Andrzej Stępień Komendant Powiatowy Policji w Sanoku wraz z delegacją, mjr Jerzy Kmietowicz p.o. Dyrektor Aresztu Śledczego wraz z delegacją, mł. bryg. Grzegorz Oleniacz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, liderzy lokalni , pedagodzy , dyrektorzy szkół i przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przybyłych gości przywitał Paweł Wdowiak Prezes LGD Dolina Sanu, po czym oddał głos Piotrowi Uruskiemu oraz Annie Hałas. Pierwsza prelekcja dotyczyła „Diagnozy miejscowości gminy Sanok i Tyrawa Wołoska pod kątem zjawiska przestępczości”, którą zaprezentowała Agnieszka Ciepluch.
Kolejnym punktem było „Podsumowanie projektu „Przestępczość? Nie dziękuję” , którego dokonały Alicja Pocałuń i Diana Błażejowska. Komendant Powiatowy Policji w Sanoku mł. insp. Andrzej Stępień wygłosił wykład „ Współpraca Policji z innymi instytucjami na rzecz przeciwdziałania przestępczości ” , natomiast por. Łukasz Matusz , przedstawiciel Aresztu Śledczego w Sanoku zapoznał uczestników z „Rolą i obowiązkami zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów przestępczości ” oraz „Programem Aktywizacji Społeczności Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska do reagowania na niepożądane zjawiska ”.

Punktem kulminacyjnym konferencji było symboliczne przekazanie przedstawicielom Policji i Straży Pożarnej maskotek – Miś Policjant i Miś Strażak , odblasków oraz narko i alkogogli.

– Konferencję uważam za bardzo potrzebną i udaną, ponieważ pokazała współpracę interdyscyplinarną pomiędzy organizacją pozarządową, samorządami, służbami oraz instytucjami powołanymi do opieki i ochrony społeczności lokalnej. Konstruktywna współpraca pozwoliła na osiągnięcie celu zakładanego w projekcie i przyczyni się do walki ze zjawiskami związanymi z przestępczością – mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

Projekt „Przestępczość? Nie dziękuję!” dofinansowany w 99% z Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości ma na celu zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przyczynom przestępczości w Gminie Sanok i Tyrawa Wołoska.
Pomysłodawcą i partnerem generalnym realizacji projektu jest Gmina Sanok reprezentowana przez Annę Hałas. Pani Wójt Anna Hałas zwróciła uwagę na trudności w jakich niejednokrotnie znajduje się zwykły człowiek w obliczu działań przestępczych czy przemocowych. Trudno mu poprosić o pomoc, czy też realnie zareagować. Szczególnie na tego typu działania narażone są dzieci i osoby starsze. Pani Wójt objęła realizowany projekt patronatem i zgodziła się być jego ambasadorką.
W ramach projektu powstała strona internetowa http://przestepczoscniedziekuje.pl/ , która stanowić będzie narzędzie pracy dla pracowników służb, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, pomoc dla ofiar przestępstw oraz źródło wiedzy dla mieszkańców gminy Sanok i Tyrawa Wołoska. Dzięki jednemu kliknięciu będzie można dowiedzieć się kto i w jakich miejscowościach gminy Sanok i Tyrawa jest dzielnicowym, pracownikiem socjalnym, kuratorem i znaleźć bezpośredni kontakt do tych osób; Strona zawierać będzie aktualną ofertę instytucji i placówek niosących pomoc osobom uwikłanym w przemoc i przestępczość. I najważniejsze na stronie zamieszczone są poradniki jak reagować i co robić kiedy obserwujemy przemoc lub jesteśmy ofiarą przestępstwa oraz jak uzyskać kompleksową informację od specjalisty na zadane pytanie .
Zrealizowano Lokalny Program Aktywizujący Społeczność do reagowania na niepożądane zjawiska oraz przeprowadzono Kampanię społeczną „Przestępczość? Nie, dziękuję!” – głównym celem akcji było propagowanie prawidłowych zachowań wśród mieszkańców gminy Sanok i Tyrawa Wołoska, poszerzenie wiedzy o sytuacjach związanych z przestępczością i reagowania w sytuacjach zagrożenia przemocą czy patologią. Zrealizowano:
-cykl spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska ,w których wzięło udział około 1000 uczniów,

-przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów w którym wzięło 117 uczniów. Galeria prac dostępna pod adresem:

 https://www.youtube.com/watch?v=ZjGjSKEhk2w

– przygotowano plakaty (do pobrania pod adresem: http://przestepczoscniedziekuje.pl/do-pobrania/plakaty/) oraz ulotkę i broszurę (do pobrania pod adresem: http://przestepczoscniedziekuje.pl/do-pobrania/ulotki/); galeria plakatów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=wO0BfyrhDBM

– zakupiono opaski odblaskowe, maskotki : Miś Strażak i Miś Policjant, narkogogle i alkogogle oraz namiot profilaktyczny z wyposażeniem;
– zorganizowano cykl szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości, w których wzięło udział 100 osób.
Elementem analityczno-badawczym projektu jest diagnoza, która zbadała oczekiwania związane z pomocą osobom zagrożonym lub dotkniętych przestępczością.
Realizacja projektu „Przestępczość? Nie dziękuję!” jest dla Stowarzyszenia LGD Dolina Sanu nowym i bardzo konstruktywnym doświadczaniem. Pokazuje on jak duże są potrzeby w dziedzinie aktywizacji społeczności lokalnej do reagowania na zagrożenia i przeciwdziałania przestępczości. Nawiązana w ramach projektu współpraca ze służbami oraz instytucjami stanowić będzie podstawę dla realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć.