Przemoc szkolna – od łobuza do przestępcy…

Przemoc fizyczna – plucie, kopanie, bicie, zabieranie przedmiotów, wyśmiewanie, niszczenie czyjejś własności, szarpanie, szczypanie, wyrywanie włosów, drapanie, wymuszanie pieniędzy, przezywanie, popychanie, zamykanie w pomieszczeniach, kradzieże,

Przemoc werbalna – wyśmiewanie, przezywanie, dokuczanie, nękanie, obrażanie, ośmieszanie, straszenie, grożenie, wyszydzanie, plotkowanie, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na czyjś temat, szantażowanie,

Przemoc pośrednia – izolowanie z grupy, wykluczanie, namawianie innych do ataków, wykonywanie wrogich gestów i min, manipulowanie relacjami w klasie.

Przemoc to nie tylko siniaki, ale rany psychiczne, które goją się bardzo długo.
Przemoc może doprowadzić do znacznego obniżenia samooceny u prześladowanego dziecka, nieśmiałości i problemów w relacjach interpersonalnych

Rodzice Nauczyciele nie bagatelizujcie problemu!!!
Bez waszej zdecydowanej reakcji sprawcy przemocy wzrastają w siłę, wykorzystując coraz bardziej wyrafinowane formy agresji, wchodzą w konflikt z prawem i tracą jakiekolwiek poczucie odpowiedzialności za własne czyny.