Trzeźwość popłaca

Alkohol ma silny związek z przestępczością.

Szczególnie uwidacznia się on przy:

* przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 K.K.) Zabójstwo
* przestępstwach seksualne (Art. 197 K.K) – Gwałt
* przestępstwach przeciwko mieniu (art. 280 K.K.) – Rozbój
* przestępstwach przeciwko rodzinie (art. 207 K.K.) – Przemoc w rodzinie
* przestępstwach przeciwko porządkowi publicznemu (art. 163 K.K.) – Zjawisko chuligańskie
* przestępstwach drogowe (art. 173 K.K. w powiązaniu z art. 178 K.K.) – Katastrofa komunikacyjna

Zachowaj trzeźwość, nie wchodź na drogę przestępstwa… Wybierz sukces…