Widzę reaguję – reaguję pomagam

Jeśli w swoim otoczeniu obserwujesz przemoc / akt popełnienia przestępstwa – to stajesz się świadkiem przestępstwa. Zareaguj. Milczenie jest zgodą na przemoc.

Prawo nakłada na wszystkich społeczny obowiązek zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (art. 304 § 1 Kodeks Postępowania Karnego).
Jeżeli masz podejrzenia, że w Twoim otoczeniu / środowisku dochodzi do popełnienia przestępstwa, nie musisz mieć co do tego pewności. Najważniejsze to powiadomić o tej sytuacji właściwe organy –
Policja / Prokuratura / Instytucje zajmujące się pomocą innym.

Sprawdź numery i adresy placówek takich jak:
1)   Policja
2)   Prokuratura
3)   Ośrodek Pomocy Społecznej
4)   Służba Zdrowia
5)   Placówki Oświatowe
6)   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7) Organizacje pozarządowe (Stowarzyszenia / Fundacje)