Bezpieczny pieszy

Piesi to najsłabiej chroniona grupa uczestników ruchu drogowego. Dosadnie pokazują to statystyki wypadków.

W Polsce piesi stanowią 35% wszystkich ofiar wypadków.

Jesteś pieszym uczestnikiem ruchu drogowego – Ochroń się sam…

Bądź ostrożny!!! Bądź widoczny!!! Nie stwarzaj zagrożenia!!!

Załóż odblask!!!