Bezpieczni w internecie

Komputery i globalna sieć Internetowa to potężne narzędzie do popełniania przestępstw.
Przed kliknięciem zastanów się i zachowaj ostrożność…

Przestępstwa komputerowe popełniane są nie tylko przez zorganizowane grupy przestępcze, ale i przez pojedynczych cyberprzestępców.

Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się walka z cyberprzestępczością w Polsce jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a w szczególności:
Art. 190a § 2 – podszywanie się pod inną osobę, fałszywe profile,
Art. 202 kk – dot. treści pedofilskich,
Art. 256 kk – ekstremizm polityczny – treści faszystowskie,
Art. 267 § 1 kk – nieuprawnione uzyskanie informacji (hacking),
Art. 267 § 2 kk – podsłuch komputerowy (sniffing),
Art. 268 § 2 kk – udaremnienie uzyskania informacji,
Art. 268a kk – udaremnienie dostępu do danych informatycznych,
Art. 269 § 1 i 2 kk – sabotaż komputerowy,
Art. 269a kk – rozpowszechnianie złośliwych programów oraz cracking,
Art. 269b kk – tzw. „narzędzia hacker’skie”,
Art. 271 kk – handel fikcyjnymi kosztami,
Art. 286 kk – oszustwo popełniane za pośrednictwem Internetu,
Art. 287 kk – oszustwo komputerowe.