GOPS w Gminie Sanok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 13 46 56 571
kierownik: mgr Edyta Dziadosz