REWIR DZIELNICOWYCH KPP W SANOKU

Siedziba: Sanok, ul. Witkiewicza 3,  obsługuje rejon miasta Sanoka, gminy Sanok i Tyrawa Wołoska

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. Anna Strzyżowska, tel. 13 46 57 312, tel. 510 997 639


DZIELNICOWI:

REJON nr 9- mł. asp. Janusz Węgrzyn, tel. 13 46 57 407, tel. 572 908 667
dzielnicowy.sanok9@rz.policja.gov.pl

MIEJSCOWOŚCI:

Bykowce, Dębna, Liszna, Międzybrodzie, Srogów Dolny, Srogów Górny, Trepcza, Wujskie, Załuż.

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH

Brak oznakowań nieruchomości w odpowiednim miejscu w miejscowości Zaluż albo utrzymanie w odpowiednim stanie tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości, co zmniejsza efektywność w zlokalizowaniu adresu zdarzenia dla służb ratunkowych


REJON nr 10- mł. asp. Paweł Turzeniecki, tel. 13 46 57 428, tel. 572 908 664
dzielnicowy.sanok10@rz.policja.gov.pl

MIEJSCOWOŚCI:
Czerteż, Falejówka, Jurowce, Kostarowce, Lalin, Pakoszówka, Pisarowce, Raczkowa, Strachocina, Zabłotce.

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH

Poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Kostarowce poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk tj. spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego oraz zaśmiecanie


REJON nr 11 mł. asp.  Szymon Rychlicki, tel. 13 46 57 433, tel. 572 908 666
dzielnicowy.sanok11@rz.policja.gov.pl

MIEJSCOWOŚCI:

Dobra, Hłomcza, Hołuczków, Kreców, Łodzina, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa,  Tyrawa Solna, Tyrawa Wołoska.

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH

Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie niepożądanych zjawisk takich jak spożywanie napojów alkoholowych oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości  Łodzina


REJON nr 12 st. sierż. Tomasz Myćka, tel. 13 46 57 342 lub 423, tel. 797 908 311
dzielnicowy.sanok12@rz.policja.gov.pl

MIEJSCOWOŚCI:
Jędruszkowce, Markowce, Niebieszczany, Płowce, Prusiek, Sanoczek, Stróże Małe, Stróże Wielkie.

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH

Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie sołectwa Niebieszczany z uwagi na zagrożenie ze strony psów przebywających w przestrzeni publicznej, a pozostających bez nadzoru właścicieli. Skutkiem lekkomyślności właścicieli tych zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów, które stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Ponadto obecność psów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym z powodu wbiegania zwierząt bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd