Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz rodzinnych i nieletnich siedziba: Sąd Rejonowy w Sanoku, ul. Kościuszki 5, 38-500 Sanok

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Agnieszka Cyran, poniedziałek, środa, czwartek, pok.102, tel. 13 4656 763
e-mail: kuratorzy@sanok.sr.gov.pl

Kuratorzy dla dorosłych
pok.102
Anna Bień – środa, piątek, tel. 13 4656 761
Danuta Chabelska-Łoś- poniedziałek, czwartek, tel. 13 4656 758
Andrzej Duplaga – wtorek, piątek, tel. 13 4656 761
Anna Dziewulska – wtorek, piątek, tel. 13 4656 763
Aneta Lassota – wtorek, środa, tel. 13 4656 759

Kuratorzy rodzinni
pok.208
Janina Balwierczak  wtorek, piątek, tel. 13 4656 782
pok.220
Joanna Gordon-Dąbrowska – poniedziałek, środa, tel. 13 4656 790
Małgorzata Kilarecka-Kozioł – wtorek, czwartek, tel. 13 4656 780
Maria Weremińska – poniedziałek, środa, tel. 13 4656 790