Kazirodztwo

Treść przepisu:

Art. 201. Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Opis znamion przestępstwa

Kto dopuszcza się obcowania płciowego – to przestępstwo polega na seksualnym wykorzystywaniu w postaci podejmowania obcowania płciowego przez osoby połączone więzami rodzinnymi z osoba pokrzywdzoną.

Obcowanie płciowe – oznacza odbywanie stosunków seksualnych i obejmuje: stosunki waginalne, oralne oraz analne zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne. Do obcowania płciowego zalicza się również zachowania polegające na wkładaniu różnych przedmiotów do pochwy lub odbytu drugiej osoby.

Wstępny – matka, ojciec, babcia, dziadek sprawcy, zstępny – dziecko sprawcy, wnuk, prawnuk itd., przysposobiony – ten, kto jest przez sprawcę adoptowany, przysposabiający – ten, który sprawcę adoptował (matka lub ojciec adopcyjny), brat, siostra (rodzeństwo) – oznacza osoby, które mają co najmniej jednego wspólnego rodzica, nie ma znaczenia, jakie relacje prawne łączą rodziców (czy np. są małżeństwem czy nie), chodzi o rodzeństwo biologiczne (a nie np. wynikające z przysposobienia).

Do przestępstwa dochodzi wtedy, gdy osoba z Tobą spokrewniona (patrz wyżej) podejmuje z Tobą obcowanie płciowe. Nawet, jeśli się na to godzisz, bo na przykład sprawca Cię o to poprosił albo robi to od dawna i nie potrafisz zaprotestować, to sprawca popełnia przestępstwo. Nie ma znaczenia płeć ani wiek sprawcy i ofiary. Sprawcą lub sprawczynią czynu jest osoba inicjująca stosunki seksualne ze spokrewnioną ofiarą.

Sprawca może też popełniać inny czyn – patrz ZGWAŁCENIE lub SEKSUALNE NADUŻYCIE ZALEŻNOŚCI.


WAŻNE! Art. 201 nie dotyczy innych czynności seksualnych, tylko obcowania płciowego, czyli stosunków seksualnych (chyba, że doszło do zgwałcenia – patrz ZGWAŁCENIE lub nadużycia zależności/ zaufania – patrz SEKSUALNE NADUŻYCIE STOSUNKU ZALEŻNOŚCI).