Uszkodzenie mienia

Cudza rzecz – to rzecz nie należąca do sprawcy zniszczenia lub rzecz, której sprawca nie jest współwłaścicielem. Jeżeli sprawca jest współwłaścicielem rzeczy to będzie odpowiadał za zniszczenie rzeczy w części ponad przysługujący mu udział (np. gdy jeden z dwóch współwłaścicieli samochodu wybija w nim szyby, to poniesie za to odpowiedzialność). Cudzą rzeczą dla każdego z małżonków jest rzecz wchodząca w skład ich majątku wspólnego, np. wspólne mieszkanie, wspólny motocykl.

Warto jednak pamiętać, że prawo różnicuje sposób prowadzenia postępowania przez Policję/Prokuraturę oraz odpowiedzialność sprawcy zniszczenia w zależności od tego, czy wartość zniszczonej rzeczy przekracza kwotę 250 zł, czy też nie.
Jeżeli przedmiotem zniszczenia są rzeczy o wartości powyżej 250 złotych (np. rower Scott, torba Louis Vuitton, telefon komórkowy HTC), sprawca podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo na podstawie art. 288 Kodeksu karnego.
Jeżeli przedmiotem zniszczenia są rzeczy o wartości do 250 zł (np. torba plażowa) albo tzw. rzeczy niemajątkowe, tzn. rzeczy, których wartość ma charakter pamiątkowy lub sentymentalny (np. stare fotografie, listy) to czyn ten jest wyłącznie wykroczeniem i sprawca zniszczenia odpowiada na podstawie art. 124 lub art. 126 Kodeksu wykroczeń.
Kto niszczy, uszkadza, czyni niezdatną do użytku – omawiany czyn zabroniony obejmuje zarówno całkowite zniszczenie rzeczy (np. rzucenie cudzym aparatem fotograficznym o mur, w wyniku czego aparat rozpadł się na drobne kawałeczki, pocięcie nożem torby Louis Vuitton), znaczne jej uszkodzenie, które uniemożliwia jej używania zgodnie z przeznaczeniem (np. zbicie szyb w samochodzie, który można jednak uruchomić i nim jeździć), jak i uczynienie rzeczy niezdatną do użytku, poprzez pozbawienie jej właściwości użytkowych (np. odcięcie zasilania, na skutek czego nie działają urządzenia elektryczne).
Zrobienie na budynku rysunków i napisów (tzw. graffiti) także stanowi uszkodzenie rzeczy, jeżeli pomniejsza wartość materialną lub użytkową budynku.